Ephemeroptera

 

Orde Ephemeroptera (Ephemeros = een dag levend)

Een bijdrage over de haft in het imfstadium en een indeling naar vormen/typen

 

Haften in nimfstadium

We onderscheiden diverse vormen zoals: cilindrische gravende vormen, hoekige vormen die over de bodem en/of vegetatie kruipen, gestroomlijnde die uitstekend kunnen zwemmen en afgeplatte vormen die zich geweldig aan stenen kunnen vastklemmen in stromend water (ook wel steenklevers genoemd).

 

Alle vormen ademen door kieuwen die zich aan de buitenzijde van het lichaam (abdomen) bevinden.

De determinatie van een soort geschiedt meestal door de vorm van deze kieuwen. Het is voor ons als vliegvisser natuurlijk niet de gewoonte om elke soort direct beet te pakken en onder de microscoop te plaatsen. Dit laten wij maar over aan de wetenschapper en enkele gedeformeerde vliegvisser zoals …….

 

Wel is het handig als je aan het water enkele groepen kan herkennen zodat je weet met welke nimf c.q. droge vlieg qua uiterlijk en grote je dient te vissen. Ik herhaal het hier nog maar eens even dat het belangrijk is om voor het vissen even in het water en omgeving te kijken wat er leeft. Kijk ook eens wat meer onder stenen en je zal er meer van profiteren indien je de juiste vlieg kan aanbieden. Dit is zeker van belang als je vist in stromend water.

 

Onze collega vliegvissers in Engeland verdelen de eendagsvliegen in 6 groepen terwijl op het vaste land, met name in het Duitstalige deel, de eendagsvliegen worden verdeeld in 4 groepen.

Wetenschappelijk gezien maakt het niet zoveel uit, mijn sterke voorkeur gaat ook uit naar de indeling van 4 groepen/typen.

 

De te verdelen 4 groepen zijn:

 

- Zwemmende vorm, gestroomlijnd in rivier in pools met een wat zachtere bodem.

  De Engelstalige vliegvissers verdelen deze groep in snelle en langzame zwemmers.

 

- Gravende vorm, zeer cilindrisch, zachte bodems, meren en rivierdelen waar het wat minder stroomt.

  De Engelstalige vliegvissers verdelen deze groep in bodemkruipers en vegetatiekruipers.

 

- Kruipende vorm, hoekig van vorm, leven tussen planten of op slipachtige bodem en vermijden sterke stroming.

 

- Steenklever, brede platte vorm, leeft op rotsachtige bodem en in sterke stroming.

 

Algemeen uiterlijk van de nimf

- lengte varierend van 4 tot 25mm

- Kleur variabel van geel/bruin tot olijf/groen

- Meestal 7 paar tracheeënkieuwen een zijde abdomen

- 2 kleine antennes

- 3 lange ‘staart’veren, behalve een familie van de steenklevers (Epeorus heeft er 2)